НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРАЕН КОНТРОЛ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Мрежа

Texar_textile.jpg

В България предприятията за производството на текстилни изделия са близо 2.500 като в тях работят повече от 150.000 души. От десетилетия насам текстилната промишленост е един от основните сектори на икономиката.

Разполагаща с малки и средни производствени звена, България предлага широка гама от възможности, което води до отлично съотношение качество / цена. Към това се добавят и реактивността, благодарение на географското разположение, както и членството в ЕС.

Поддържаме с множество предприятия тясно сътрудничество, разрастващо се ежегодно.Структурата ни е гъвкава, което ни позволява да варираме в обемите и да поемаме дори и най-значителните.

Производството на конфекция е най-голямата част от дейността ни, но познанията ни за облеклата и за България ни позволяват да предлагаме почти всички видове производство (посетете рубриката Умения и възможности).

Добрият подбор на партньори е логичната база за успешните взаимоотношения между възложители на поръчки и производители.

Именно за това отдаваме специално внимание на подбора, който считаме за основен за успешното и дълготрайно сътрудничество.
 

 

Умения и възможности

За да предложи най-доброто на своите партньори, ТЕКСАР-България разполага с богата мрежа от доставчици в различни области на текстилната промишленост

 

More

Концепция

Базирайки се на досие, изработено от стилист, техническият ни екип може да създаде досие приложимо както за покупките на материали (определяне на материали и аксесоари, изчисляване на разход) така и за изпълнителя на поръчката (техническа разработка).

More

Производство

С цел проследяване на производството в България разполагаме с квалифициран екип, който поддържа комуникация на френски, английски, италиански, испански и немски език.

 

More

Качество

Екипът ни от тридесет квалифицирани и мотивирани текстилни инженери се състои както от пътуващи контрольори така и от контрольори на място в производствените предприятия.

More