Качество

mainbanner_in5.jpg

Качествен и количествен контрол

по стандарт ISO 2859-1

Основни цели:

1. Проверка на съответствието на изделията преди износ

2. Отстраняване на несъответствията на място в производството

Получете протокол от извършения контрол в самия ден на контрола