НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРАЕН КОНТРОЛ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Производство

texar_production.jpg

С цел проследяване на производството в България разполагаме с квалифициран екип, който поддържа комуникация на френски, английски, италиански и испански език.

Подсигурили сме всичко необходимо, за да могат сътрудниците ни да бъдат отлични координатори между клиентите, заводите и нашите отдели (отдел CAD/CAM, отдел Доставки, отдел Контрол).

Всеки отдел разполага с компетентни в областта на текстила специалисти, което позволява да се разреши по успешен начин всеки възникнал производствен проблем.

Проследяването на производството се адаптира спрямо типа на изделията или прилаганата схема (ишлеме, полу-ишлеме, готов продукт).

Нашият екип ще съдейства за доброто управление на вашето производство в България – от договарянето на цени до доставката на готовата продукция.

Умения и възможности

За да предложи най-доброто на своите партньори, ТЕКСАР-България разполага с богата мрежа от доставчици в различни области на текстилната промишленост

 

More

Мрежа

В България предприятията за производството на текстилни изделия са близо 2.500 като в тях работят повече от 150.000 души. От десетилетия насам текстилната промишленост е един от основните сектори на икономиката. 

More

Концепция

Базирайки се на досие, изработено от стилист, техническият ни екип може да създаде досие приложимо както за покупките на материали (определяне на материали и аксесоари, изчисляване на разход) така и за изпълнителя на поръчката (техническа разработка).

More

Качество

Екипът ни от тридесет квалифицирани и мотивирани текстилни инженери се състои както от пътуващи контрольори така и от контрольори на място в производствените предприятия.

More