НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРАЕН КОНТРОЛ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Conception

mainbanner_in1.jpg

CAD/CAM система :

Оборудвани сме с CAD/CAM системи Лектра и Ветиграф, което ни дава възможност да реагираме при необходимост от

  • създаване на кройки, дигитализиране

  • градиране

  • редене

  • принтене на настили

Технически услуги :

Базирайки се на досие, изработено от стилист, техническият ни екип може да създаде досие приложимо както за покупките на материали така и за изпълнителя на поръчката.

Осигуряваме разработването на първа мостра и прототипи, за да се стигне до изработване на колекция или предварителна серия преди начало на производството.

 

Умения и възможности

За да предложи най-доброто на своите партньори, ТЕКСАР-България разполага с богата мрежа от доставчици в различни области на текстилната промишленост

 

More

Мрежа

В България предприятията за производството на текстилни изделия са близо 2.500 като в тях работят повече от 150.000 души. От десетилетия насам текстилната промишленост е един от основните сектори на икономиката. 

More

Производство

С цел проследяване на производството в България разполагаме с квалифициран екип, който поддържа комуникация на френски, английски, италиански, испански и немски език.

 

More

Качество

Екипът ни от тридесет квалифицирани и мотивирани текстилни инженери се състои както от пътуващи контрольори така и от контрольори на място в производствените предприятия.

More